Buurke Behandelingen - Therapie en Massage Praktijk

             Corona virus tijdelijke sluiting praktijk


Geachte Lezer, 

Mijn beroeps vereniging heeft ivbm het Corona virus gemend dat ik 11 mei weer behandelen mag tenzij u corona achtige verschijnstelen heeft. u me altijd bereiken via Whatss app, telefoon (0619495830) of via e-mail (Buurkebehandleingen@gmail.com). 

Corona vagenlijst

Triagevragenlijst
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (380C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee
Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op
afstand (videobellen) geven.
Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.
7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.
Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting
door behandelaar en in samenspraak met cliënt.

Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.

Vriendelijke groet, 

Jos Buurke.