Buurke Behandelingen - Therapie en Massage Praktijk

Behandelwijzen

Vaak wordt in de reguliere zorg alleen de plaats van de klacht behandeld, omdat daar immers de pijn gevoeld wordt. Dit kan ook van een zenuwbaan komen die al eerder gestoord wordt op weg naar de pijnlijke plek. Zo’n storing kan door een gespannen spier ontstaan die tegen de zenuwbaan aan drukt wat vaak het geval is bij een tenniselleboog. Het zou ook best zo kunnen zijn, dat de afvalstoffen in een spier onvoldoende afgevoerd kunnen worden (RSI is hier een voorbeeld van). Deze klachten zijn vaak zo opgelost als je maar weet welke zenuwbaan of spier dit veroorzaakt. Dit wordt naar mijn mening niet altijd op de juiste wijze gedaan.
In combinatie met een aantal technieken die ik geleerd heb bij verschillende specialisten zoals;  een fysiotherapeut, osteopaat, chiropractor en manueel therapeut  heb ik een aantal behandelwijzen gecombineerd.  Door deze  manier van werken heb ik methodieken ontwikkeld die zeer effectief zijn bij veel voor komende klachten maar ook veel chronische klachten. In praktisch alle gevallen volgt verlichting van de klacht(en) of verdwijnt de klacht volledig.
Hier onder volgt een uitleg van een aantal verschillende technieken die ik hanteer en combineer met de bovengenoemde therapeutische handelingen. 
Anamnese (klachtbepaling)
Om te beginnen wil ik als behandelaar eerst weten met welke klacht ik te maken heb, dus wordt er een intake afgenomen. In de intake achterhaal ik samen met u waar de klacht vandaan komt en zal uw verdere medische geschiedenis in kaart worden gebracht. Aan de hand van de intake beoordeel ik of ik u in behandeling kan nemen of dat ik u moet doorverwijzen naar uw huisarts of naar een andere specialist.

Klassieke Massage 
Klassieke massage, is niks meer of minder dan verschillende handelingen en technieken toe te passen op het lichaam. Dit kan met strijken, drukken of met kneden dit wordt gedaan met en zonder massageolie. Het stimuleert de doorbloeding, ontspant, en werkt positief op het lichamelijk afweersysteem. De toegepaste technieken zijn meer dan 3300 jaar oud en heeft haar oorsprong in Egypte, India en China en later over de rest van de wereld. Zowel mentaal als fysiek geeft het een lichaam rust en daarna energie.

Segmentale Massage Therapie
Bij deze therapie wordt uitgegaan van het lichaam dat in segmenten verdeeld is elk segment is in feite een zone op het lichaam. Deze zone heeft zijn oorsprong aan het ruggenmerg, dit is de zenuwbaan die op deze plek naar de betrokken spier, huid, bot, zenuw, bind, en orgaanweefsel gaat. Als er in een van deze weefsels een storing zit kunnen deze elkaar beïnvloeden, dan wordt dit hele gebied (het segment) behandeld. Door met deze therapie deze uitredende zenuwbanen en weefsels te behandelen worden deze weefsels geprikkeld om vervolgens weer de juiste  balans te hervinden.

Stoelshiatsu

Voetreflexzonetherapie
De gebieden op de voet staan reflexmatig in verband met specifieke lichaamsdelen en organen. Het is een therapievorm die ongeveer 3300 jaar bestaat en wereldwijd intuïtief wordt toegepast in verschillende culturen. Voetreflexzonetherapie is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens. Door het uitoefenen van druk en massage wordt de doorbloeding van het lichaam bevorderd. Hierdoor kan zuurstof en voeding de weefsels bereiken en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Deze therapie kan worden toegepast onder andere bij stress, vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijn, rugpijn, gewrichtsklachten, maag- en darmklachten.

Begrijpelijkerwijs reageren in het begin de meeste cliënten verbaasd of sceptisch op het masseren van de voeten, maar de ervaring leert dat deze techniek een groot effect kan hebben. 

Shiatsu Ryoho
Shiatsu wordt uitgevoerd over het algemeen uitgevoerd met de duimen. Net zo als segmentale massage therapie wordt er een stevige prikkel gegeven om storingen op te lossen of te verlichten. Dit kan op de zenuwbanen, huid en spier-  orgaan- en botweefsel. Shiatsu is gebaseerd op westerse kennis over anatomie en fysiologie, maar niet op de westerse vormen van therapie.

In 1964 erkende het Japanse Ministerie van Volksgezondheid Shiatsu als zelfstandige therapeutische behandelmethode.met de volgende definitie:
Therapie, die druk met duimen en handpalmen toepast op bepaalde punten van het lichaam, onregelmatigheden corrigeert, gezondheid onderhoudt en verbetert, bijdraagt tot het verlichten van diverse ziekten (diverse pijnen, stress, ontregeldheden in het zenuwstelsel, etc.) en de zelfgenezende werking van het organisme activeert. Heeft geen bijwerkingen.